Rozrywka miejska XXI w.

Pierwsze skojarzenie po usłyszeniu słów gra miejska? Podchody! Z definicji wszystko się zgadza, ponieważ gra miejska jest w dużym uogólnieniu grą, która wykorzystuje przestrzeń miejską jako istotny element rozgrywki. Podchody są jej bardzo, bardzo pierwotną wersją dostępną właściwie dla wszystkich, […]