Ludzkie podejście do pracownika

Mówi się, że najgorszy pracodawca to ten, który nigdy nie pracował na miejscu swojego podwładnego. I pewnie wiele w tym prawdy. Jednak nie można wszystkich mierzyć tą samą miarą. Dzisiejsze modele biznesu pokazują, że zarządzanie – zarówno firmą jak i pracownikami, musi być racjonalne i przede wszystkim w pewnym stopniu partnerskie. Oczywiście zaznaczenie granicy między podwładnym i szefem jest bardzo ważne, jednak kim byłby pracodawca bez swoich pracowników? Dlatego też tak ważna jest ich satysfakcja z wykonywanej pracy. Jednak wynagradzanie pracowników jest dość skomplikowaną kwestią – czasem bowiem nie do końca wiemy jak możemy wycenić ich pracę.

Dlatego też pojawiają się usługi szkoleniowe dla biznesu i kadry zarządzającej, które mają właśnie nauczyć w jaki sposób motywować o nagradzać. Jednym ze sposobów jest tak zwana premia zadaniowa [premiowanie.pl], która opiera się po prostu na osiągnięciach pracownika. Granica jednak jest bardzo cienka. Tworzenie atmosfery wyścigu szczurów nie wyjdzie nam na pewno na zdrowie – podobnie jak naszym pracownikom.

Odpowiednia atmosfera w pracy, stworzenie optymalnych warunków dla naszych ludzi oraz tworzenie zdrowych relacji są bardzo ważne. I to od menedżerów i szefów zależy w bardzo dużym stopniu jak będzie wyglądała ta współpraca. Organizuje się więc tak wartościowe kursy jak choćby  zarządzanie przez cele [premiowanie.pl]. Kursy dla biznesu to dzisiaj codzienność – nie można wyobrazić sobie, że duże firmy funkcjonowałyby bez tego typu wsparcia.

Podejście do pracownika paradoksalnie widać w korporacjach. Choć mówi się, że pracownik jest tam tylko trybikiem w wielkiej machinie, ma często znacznie lepsze warunki od pracownika w małej firmie. Warunki zatrudnienia oraz tak zwany socjal jest czasem nieporównywalny. Problemem jest to, że w zasadzie w tłumie pracowników pozostaje całkiem anonimowy a o nim i jego pracy świadczą wyłącznie słupki i tabelki.