Kremacja zwłok – jak wygląda i ile kosztuje?

Śmierć bliskiej osoby to trudny moment w życiu każdej rodziny. Trzeba nie tylko zmierzyć się ze smutkiem i żałobą, ale także zorganizować pogrzeb. W ostatnich latach coraz powszechniejsza stały się kremacje zwłok, czyli spalanie szczątków zmarłych osób. Jak przebiega ten proces, jakie są wymagania prawne i ile kosztuje ten rodzaj pochówku?

Kremacje zwłok mogą zostają przeprowadzone na podstawie dwóch dokumentów: aktu zgonu i zaświadczenia na piśmie o zgodzie na spopielenie ciała. Gdy formalności zostają załatwione, zakład pogrzebowy przygotowuje ciało, a następnie umieszcza je w specjalnej trumnie, wykonanej z ekologicznych materiałów (drewno nielakierowane). Rodzina może wówczas pożegnać się ze zmarłym podczas małej ceremonii. Następnym etapem jest włożenie trumny z ciałem do pieca kremacyjnego, w którym powietrze osiąga temperaturę do 1000°C. To właśnie tam odbywa się spalenie zwłok, trwające dwie, maksymalnie trzy godziny. Potem prochy przesypywane są do urny i przekazywane rodzinie zmarłego. Przy okazji wydaje się dokument, stanowiącym zaświadczenie, gdzie i kiedy odbyła się kremacja zwłok. Wówczas możliwe jest dokonanie złożenia urny z prochami do grobu lub umieszczenia jej w kolumbarium. Co ważne, prawo w naszym kraju zabrania pochówku w innych miejscach – nie można więc rozsypywać zwłok w terenie, np. w miejscach bliskich zmarłemu.

Kremacja zwłok wiąże się z o wiele niższym nakładem finansowym niż tradycyjny pogrzeb. Rodzinie odpada tu konieczność zakupu trumny, a często także miejsca na cmentarzu. Sam proces palenia zwłok to koszt rzędu kilkuset złotych.

Zobacz też: Kremacje zwłok Kraków | Epitafium.Krakow.pl