Cud narodzin i perspektywy wykorzystania komórek

Cud zapłodnienia i narodzin od zawsze fascynował – powstawanie nowego życia w ciele kobiety, tworzenie się tkanek i narządów, rozwój i piękno. Możemy dokładnie nazwać i scharakteryzować każdy z etapów rozwoju dziecka – począwszy od momentu zapłodnienia. Każdy z nich jest niesamowity i świadczy o mądrości natury.

Jednak wiedza na temat rozwoju człowieka jest przydatna nie tylko do profilaktyki życia płodowego – przez ostatnie dziesięciolecia, naukowcy starają się wykorzystać tą wiedzę do leczenia innych chorób. Jak to możliwe? Otóż w procesie kształtowania się narządów i tkanek biorą udział komórki macierzyste [krewpepowinowa.pl] – można nazwać je komórkami, od których wszystko się zaczyna. To właśnie z nich powstają narządy i tkanki. Dają one początek każdej części naszego organizmu.

Skoro komórki macierzyste biorą udział w tworzeniu nowego życia, mogą również pomagać w leczeniu tkanek i narządów osób chorych. Właśnie ta myśl popchnęła ponad pół wieku temu pierwszych badaczy do podjęcia prac nad zastosowaniem komórek macierzystych w leczeniu wielu skomplikowanych chorób.

Gdzie te komórki się znajdują? Jest kilka źródeł z których możemy pobierać komórki macierzyste. Jednak te, które  biorą udział w kształtowaniu się płodu znajdują się tylko w jednej substancji – jest to krew pępowinowa [bezcennydar.pl] którą pobrać możemy jedynie w momencie porodu.

Komórki macierzyste są jednym z najefektywniejszych materiałów jakie możemy przeszczepiać chorym osobom. Jeśli chodzi jednak o to, jak często przeszczepy te się przyjmują, to najlepsze wyniki osiągane są w sytuacji gdy biorcą jest równocześnie dawca komórek. Oznacza to, że należy pobierać krew pępowinową w momencie porodu – by w razie choroby w przyszłości, komórki macierzyste mogły zostać wykorzystane. Oczywiście cały czas odbywają się przeszczepy od innych dawców, jednak prawdopodobieństwo, że przeszczep zostanie odrzucony jest znacznie większy.

Przeczytaj również: Zdrowie młodego pokolenia